Smary

łożysko ze smarem
Podstawowym zadaniem smarów jest zmniejszenie tarcia między współpracującymi powierzchniami, a tym samym zmniejszenie zużycia tych powierzchni. Smary często odgrywają rolę czynnika chłodzącego.

W przypadku łożysk tocznych smar spełnia następujące zadania:

 • zmniejsza zużycie powierzchni bieżni i elementów tocznych,
 • odprowadza ciepło,
 • chroni łożysk przed zanieczyszczeniami i wilgocią,

W zależności od rodzaju smaru i systemu smarowania konieczne jest odpowiednie uszczelnienie łożysk, zabezpieczające je przed wyciekiem smaru. Wśród łożysk z uszczelnieniem rozróżnia się m.in. łożyska z blaszkami ochronnymi, łożyska z uszczelkami gumowymi oraz łożyska uszczelnione obustronnie ( zakryte ) ? które są napełniane smarem, który wystarcza na cały okres pracy łożyska.

Podstawowe cechy smarów są określane przez:

 • Lepkość dynamiczną, charakteryzującą opór smaru, występujący podczas przesuwania równoległych powierzchni: jednostką lepkości dynamicznej w układzie SI jest Pa*s,
 • Lepkość kinetyczna, tj. stosunek lepkości dynamicznej do gęstości płynu (oleju), mierzonej w m?/s,
 • Smarność, czyli zdolność do trwałego przylegania do powierzchni ciał stałych,
 • Temperaturą krzepnięcia i zapłonu,
 • Temperaturą kroplenia (dla smarów plastycznych), przy której smar zaczyna topnieć,
 • Odporność na starzenie, decyduje o częstości wymiany smaru,

Rozróżnia się smary:

 • Stałe,
 • Plastyczne,
 • Ciekłe,

a ze względu na pochodzenie:

 • Roślinne,
 • Zwierzęce,
 • Mineralne,

Do smarów stałych zalicza się ciała stałe, jak np. grafit, dwusiarczek molibdenu, talk. Stosuje się je (zwykle w postaci proszkowej) dość rzadko, głównie do pracy w wysokich temperaturach.

Smary plastyczne (potocznie zwanymi stałymi) powstają przez zagęszczenie olejów mineralnych mydłami wapniowymi, sodowymi, potasowymi itp. Stosowane są w łożyskach trudno dostępnych i rzadko kontrolowanych.

Do łożysk ślizgowych najczęściej stosuje się smary ciekłe, a zwłaszcza oleje mineralne. Ze względu na lepkość dzielą się one na oleje:

 • wrzecionowe,
 • maszynowe,
 • cylindryczne,

Ze względu na sposób smarowania wyróżnia się smarowanie przelotowe, obiegowe oraz zanurzeniowe.

Do smarów plastycznych stosuje się zbiorniczki, z których smar wypływa na powierzchnię czopa po przekroczeniu temperatury kroplenia.

Do smarowania przelotowego (smarem ciekłym) stosuje się m.in. smarownice knotowe lub igłowe z regulacją wypływu.

Producenci

W ofercie posiadamy produkty najlepszych wytwórców polskich i zagranicznych: